Pro pořadatele

K produkci potřebujeme cca 8 m2 plochy se zásuvkou 220V v dosahu. Malé akce jsme schopni ozvučit vlastní aparaturou, na větších uvítáme zvukaře

(popř. jsme schopni zajistit zvukaře vlastního).